GDPR

 
Informační memorandum neboli Informace o zpracování osobních údajů
 
 
 
DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
 
Informace k testování  ZDE
Informace o zpracování osobních údajů  
Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů  
Souhlas se zpracováním osobních údajů