Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 1.9.2020 do 31.8.2024

Název programu: "Všechno co potřebuji znát jsem se naučil v mateřské školce“ (Robert Fulghum)

Motto: „O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni, promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví. Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku – všichni umřou. My také. A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE. Robert Fulghum

Koncepce naší mateřské školy spočívá ve skloubení dvou priorit

  • komplexní  ozdravný program – promyšlená péče o duševní a tělesné zdraví dítěte
  • zvýšený  důraz na estetickou výchovu
  • jazykové vzdělávání ve všech třídách (seznamování s angličtinou)

Stručná  charakteristika vzdělávacího programu:
Naše cíle jsou především rozvíjet dítě jako harmonickou a vyrovnanou osobnost, posilovat silné stránky dítěte, reedukovat  činnost dítěte se kterými má potíže a spolupracovat s rodinou po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Individuálně přistupovat ke každému dítěti a zároveň je učit pracovat a komunikovat v kolektivu vrstevníků. Nejčastěji uplatňovat  Komenského zásadu názornosti a posloupnosti. Nechat děti objevovat pomocí metody pokusu a omylu. Cílem je vést děti ke slušnému chování a k pochopení zásad morálních hodnot společnosti. Od této vize se odvíjí hlavní myšlenky našeho ŠVP. Budeme se snažit dětem poskytnou bezpečné zázemí, začlenit dítě do skupiny a rozvíjet jeho sociální dovednosti a prosociální postoje. Nabízíme dětem aktivity plné prožitků, spojené s přírodou, se životem našeho města, školy i života  jejich rodiny.
V rámci výchovně vzdělávacího procesu uplatňujeme – prožitkové učení hrou a činností podporujících zvídavost, přímé zážitky, komunitní kruh, besedy, kulturně vzdělávací pořady, experimentování, výlety, naučné vycházky apod.

 


Kompletní školní vzdělávací program si můžete prohlédnout  ZDE